Η υποστήριξη των οικονομικών
σας εργασιών ειναι σημαντική

Η φορολογική και φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων , η παροχή συμβουλών ανάπτυξης  και διοίκησης ,η οργάνωση και επίβλεψη των λογιστηρίων τους  και  οι  διαδικασίες σύστασης-μετατροπής και συγχώνευσης  εταιριών ειναι βασικές δραστηριότητες της εταιρείας μας.

Analytics

Yπηρεσίες

-.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
-.ΣΥΝΤΑΞΗ και υποβολή  φορολογικών και λοιπών δηλώσεων που προβλέπονται από την φορολογική - εργατική νομοθεσία νομικών και φυσικών προσώπων
-.ΣΥΝΤΑΞΗ και έκδοση μισθοδοσίας προσωπικού  
-.ΕΛΕΓΧΟΣ και παρακολούθηση  online μέσω διαδικτύου λογιστηρίων
-.ΣΥΣΤΑΣΗ ημεδαπών και εξοχωρίων (offshore) εταιρειών
-.ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ- ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ  εταιρειών.

.-ΤΗΡΗΣΗ και παρακολούθηση ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ και Κοστολόγησης
-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ σε συνεργασία με ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ- ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
-.ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ offshore ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
-.ΕΛΕΓΧΟΣ οικονομικών καταστάσεων εταιρειών
-.ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ μετοχών, μεριδίων και εταιρειών
-.ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ εταιρειών σε συνεργασία με εταιρείες ορκωτών ελεγκτών
--Σύνταξη και υποβολή φακέλων για υπαγωγή σε επιδοτούμενα προγράμματα-αναπτυξιακούς νόμους κλπ.
-Πλήρης ανάληψη λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών

Πανελλαδική πρωτιά

TUV HELLAS
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

“Πρόσφατα χορηγήθηκε από την TUV HELLAS- για πρώτη φορά πανελλαδικά σε λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο - πιστοποίηση για την παροχή υπηρεσιών της  κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 ως εγγύηση και διασφάλιση  για την αρτιότητα αυτών. Αριθ.Πιστ.0108246-24/07/2009

Τεχνολογική υπεροχή

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να υποστηρίξουμε γρήγορα και αξιόπιστα κάθε απάιτηση της επιχείρησής σας. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα software παραμετροποιήσημα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών μας.

Επικοινωνία

ΤΗΛ: 2810 238623 
FAX: 2810 233048.

[email protected]